Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 26.03.2015 r. (GPiM.6733.2.2015.BR)

Data : 26.03.2015 r.

Nasz znak: GPiM.6733.2.2015.BR

Ogłoszenie

Burmistrza Rogoźna

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199)  zawiadamiam,  że  na wniosek  z dnia 23.02.2015 r. – data wpływu do Urzędu 24.02.2015 r., zmieniony  w dniu pismem z dnia 27.02.2015 r.

WINDBUD Sp. z o.o.

ul. Jacewska 32,  88-100 Inowrocław

 

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN z linią światłowodową na terenie części działek o nr ewid. 192, 194, 233, 260, 261, 455, 456, 457, 467 i 476 położonych w obrębie ewidencyjnym Gościejewo, na terenie działek o nr ewid. 33, 100/2, 101, 45, 88, 89 i 2368/29 oraz części działek o nr ewid. 1/1, 16/1, 17, 19/3, 20, 31, 100/1, 46, 62, 65, 74, 79, 94/2, 93, 92, 87, 90, 2364/4, 2364/2, 2364/1 i 2360 położonych w  obrębie ewidencyjnym Rogoźno.

 

Informuje się, że strony postępowania mają prawo brać czynny udział w każdym jego stadium składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oraz zapoznać się z przebiegiem planowanej inwestycji w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul.Nowa 2, I piętro, pokój nr 19 w godzinach urzędowania.

 

drukuj pobierz pdf