Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.04.2015 r. (GPiM.6733.1.2015.BR)

Data: 07.04.2015 r.

Nasz znak: GPiM.6733.1.2015.BR

 

Zawiadomienie

Burmistrza Rogoźna

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199) 

 

zawiadamiam o wydanych postanowieniach uzgadniających

 

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN wraz z linią światłowodową oraz stacją kontenerową SN kV na terenie działek o nr.nr. ewid. : 88, 89, 90, 87, 92, 93, 94/2, 2368/29, 2368/32, 2364/4, 2364/2, 2364/1, 2360, 1/2  150, 113/1, 113/2, 161, 162, 252/2, 253, 257, 1862/2, 1895, 1894 położonych w obrębie ewidencyjnym Rogoźno, 25/69, 27, 35, 37/9, 37/8, 37/7, 37/6, 37/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Cieśle, 3 i 1  położonych w obrębie ewidencyjnym Sierniki oraz 53, 415, 184, 185, 197/1 i 422 położonych w obrębie ewidencyjnym Pruśce przez :

-           Starostę Obornickiego: Postanowienie z dnia 13.03.2015 r. znak OS.IV.644.1.2015

-           Marszałka Województwa Wielkopolskiego: Postanowienie z dnia 19.03.2015 r. znak DSR-I.7634.203.2015

-           Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu: Postanowienie z dnia 13.03.2015 r. znak WZDW.32.6511-99/15

-           Wielkopolskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych Inspektorat  w Obornikach z siedzibą w Przyborowie: Pismo z dnia 10.03.2015 r. Nr I.O.4601-29/2015

 

Jednocześnie na podstawie  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zmianami) zawiadamia się, że wszyscy zainteresowani przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, przy ul. Nowa 2,  pok. nr 19,  w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

drukuj pobierz pdf