Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - działka nr 74 i 1003 w Rogoźnie

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

Przeznaczenie nieruchomości

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Laskowo

gm. Rogoźno

(obręb LASKOWO)

74 o pow.2.654m2

KW PO1O/00028570/1

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.199)  miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno - Uchwała Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r.

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa działka gruntu położona jest w części  na terenie oznaczonym symbolem M – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej oraz  w części na terenie o użytkowaniu terenu: tereny rolniczej przestrzenni produkcyjnej o przewadze występowania gleb wysokich klas bonitacyjnych III  i IV kl. podlegających ochronie prawnej. W kierunkach ochrony walorów kulturowych wyżej powołanego Studium działka 74 znajduję się   w obszarze występowania stanowisk archeologicznych.

Przetarg nieograniczony ustny

 

Cena wywoławcza wynosi

70.000,00zł brutto

 

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów          i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

 

Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

- działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą o pow. zabudowy 85,76m2  i budynkiem gospodarczym,

- ww. budynki znajdują się w złym stanie technicznym, nadające się do rozbiórki.

- teren działki zawyżony względem drogi dojazdowej wraz ze skłonem w kierunku południowym,

- przez teren działki od frontu przebiega linia elektroenergetyczna niskiego napięcia,

2.

ul. Rzeźnicka 5

m. Rogoźno

(obręb ROGOŹNO)

1003 o pow.315m2

KW PO1O/00025029/3

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.199) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna uchwalony  Uchwałą nr XXII/155/92  Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 9, poz.97 z dnia 26.10.1992 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r.

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa działka gruntu położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo – usługowej. W kierunkach ochrony walorów kulturowych wyżej powołanego Studium działka 1003 znajduję się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej miasta.

Przetarg nieograniczony ustny

 

Cena wywoławcza wynosi

100.000,00zł brutto

 

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

 

Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

- działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej o pow. zabudowy 141m2  oraz dwoma budynkami gospodarczymi,

 

- ww. budynki znajdują się w złym stanie technicznym, nadające się do rozbiórki,

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 08 kwietnia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 ww. ustawy upływa z dniem 21 maja 2015 r.

 

Rogoźno, dnia 08 kwietnia 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf