Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.68.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 23 marca 2015 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej  

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), w związku z  §3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz art.285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Ustanawiam nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową na gminnych działkach oznaczonych ewidencyjnie nr:

- 100/2 - KW PO1O/00026122/2,

- 101, 45 i 74 - KW PO1O/00019630/4,

- 46 i 65 - KW PO1O/00022841/0,

- 62 - KW PO1O/00024746/8,

- 79 - KW PO1O/00024747/5,

położonych w obrębie ewidencyjnym ROGOŹNO, na rzecz każdoczesnego właściciela/-li działek gruntu oznaczonych ewidencyjnie nr: 70/1, 70/2, 70/3, 70/4 i 70/5 (KW PO1O/00029639/0), polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do drogi publicznej  tj. do drogi gminnej publicznej, którą jest ul. Łąkowa w Rogoźnie, w której skład wchodzi między innymi działka nr 33.  

 

§ 2.

Koszt ustanowienia powyższej służebności pokrywa wnioskodawca.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf