Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia spisu dokumentów będących w posiadaniu Sekretarza Gminy

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.69.2015

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 23 marca 2015 roku

 

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia spisu dokumentów będących w posiadaniu Sekretarza Gminy

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję zespół, który przeprowadzi spis dokumentów, które znajdują się w gabinecie Sekretarza Gminy Rogoźno i przekaże ten spis kierownikowi urzędu.

 

§ 2.

W skład zespołu wchodzą:

1) Mirosława Sass – Nowak – przewodnicząca zespołu,

2) Jarosław Dolatowski,

3) Marian Nowak.

 

§ 3.

Zespół powinien przeprowadzić spis i przekazać go kierownikowi urzędu do dnia 3 kwietnia 2015 r.

 

§ 4.

Spisane dokumenty zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich powinien zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf