Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.70.2015

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 23 marca 2015 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz.594 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Rogoźnie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2011r. Nr 0050.1.73.2011 :

1) w § 12 ust. 2 dodaje się punkt 13 w brzmieniu: „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”

2) w § 14 dodaje się punkt 13 w brzmieniu: „ Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI”

3) w § 24 ust. 5 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: „ Administratora Bezpieczeństwa Informacji”

4) dodaje się § 42 w brzmieniu: „Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji określa się odrębnym zarządzeniem Burmistrza”

 

§ 2.

W strukturze organizacyjnej Urzędu przedstawionej w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie dodaje się Administratora Bezpieczeństwa Informacji - stanowisko  bezpośrednio podległe Burmistrzowi. 

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rogoźno.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf