Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.17.2012 z dnia 01 lutego 2012r. w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych o

Zarządzenie Nr OR.0050.1.76.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 marca 2015r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.17.2012 z dnia 01 lutego 2012r. w sprawie zmiany minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z § 20 ust. 7 Uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135 poz. 2544 ze zmianami)

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr OR.0050.1.17.2012 z dnia 01 lutego 2012r. wprowadza się dodatkową kategorię i wymiar czynszu:

Lp:

kategoria

Stawka czynszu/wymiar

Wymiar minimalny na umowę

LOKALE UŻYTKOWE

 

1.

lokale przeznaczone na działalność handlową i usługową – za powierzchnię powyżej 75m2

(stawka ma zastosowanie do powierzchni lokalu ponad 75m2,

wg. wzoru: n<75m2+n<75m2 = czynsz minimalny )

1,50zł netto/miesiąc

nie mniej niż 30zł/m-c

 

§ 2.

Minimalne stawki czynszu określone niniejszym zarządzeniem stanowią podstawę do ustalenia ceny wywoławczej do przetargu lub rokowań na najem lub dzierżawę nieruchomości oraz przy zawieraniu umów w trybie bezprzetargowym.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf