Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli inwestycji „Budowa Promenady na Jeziorem Rogozińskim”

Zarządzenie Nr OR.0050.1.80.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli inwestycji „Budowa Promenady na Jeziorem Rogozińskim”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W związku z otrzymaniem zawiadomienia z dnia 23 marca 2015 r. o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych podczas realizacji inwestycji „Budowa Promenady na Jeziorem Rogozińskim” powołuję zespół zadaniowy, w składzie:

 

1) Krystyna Górzna – przewodnicząca zespołu,

2) Jarosław Dolatowski – członek zespołu,

którego zadaniem będzie przeprowadzenie kontroli inwestycji „Budowa Promenady na Jeziorem Rogozińskim” w kierunku ustalenia:

a) czy w związku z realizacją tej inwestycji doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych i w związku tym czy istnieją podstawy do zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych,

b) czy przedmiotowa inwestycja została wykonana zgodnie z zamówieniem a przede wszystkim specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z zawartą na podstawie tego zamówienia umową z wykonawcą,

c) zakresu odpowiedzialności po stronie inwestora i po stronie wykonawcy przedmiotu zamówienia.

 

§ 2.

Zespół powołuję na czas określony od 8 kwietnia 2015 r. do końca czerwca 2015 r.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącej zespołu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf