Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr VII/53//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek nr: 2408/6, 2408/12, 2409/17, 2409/30 i 2409/35, położonych w Rogoźnie przy ul. Skrajnej

UCHWAŁA NR VII/53/2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 25 marca 2015 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek nr: 2408/6, 2408/12, 2409/17, 2409/30 i 2409/35, położonych w Rogoźnie przy ul. Skrajnej i Łamanej w drodze przetargu

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych ewidencyjnie nr:

1)       2408/6 o pow.1.104m2, 

2)       2408/12 o pow.1.260m2,

3)       2409/17 o pow.946m2,

4)       2409/30 o pow.1.054m2,

5)       2409/35 o pow.992m2,

położonych w Rogoźnie przy ul. Skrajnej i Łamanej (rejon ul. Południowej), objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8, w drodze przetargu, celem zabudowy mieszkaniowej.

 

§2. Traci moc Uchwała nr LVII/402/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym w części dotyczącej działek o nr ewidencyjnych: 2408/6, 2408/12, 2409/17, 2409/30 i 2409/35.  

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf