Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr VII/62//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki

Uchwała Nr VII/62/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 marca 2015 roku

 

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki

 

Na podstawie art. 10 ust 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2013 roku Dz. U. poz.594 ze zmianami) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy 2015 roku  w kwocie 20.000 zł Gminie Oborniki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu weterynaryjnego schroniska AZOREK.

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą Rogoźno, a Gminą Oborniki w sprawie udzielenia pomocy, o której mowa w § 1.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf