Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr VII/65//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Uchwała Nr  VII /65 /2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 marca 2015 roku

 

w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 4¹ ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.z 2012r., poz. 1356 ze zm. ) i Uchwały Nr XXXII/211/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28listopada 2008 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogoźno na lata 2008-2020 Rada Miejska w Rogoźnie  uchwala, co następuje:

 

§ 1. W  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok przyjętym Uchwałą Nr IV/31/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2014 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.03.2014r.

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

 

II.         Dochody 280.000,00 zł

Wydatki 280.000,00 zł

 

Zwiększa się wydatki  do  zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Preliminarz zadaniowy:

pkt 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, fundacji, instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 5.600,00

Plan po zmianie   53.600,00

 

zmniejsza się wydatki w zadaniu:

pkt 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemocy, pomocy psychospołecznej i prawnej, obsługa i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, poprawa funkcjonowania działąjacych świetlic opiekuńczo-wychowaczych 5.600,00

Plan po zmianie 99.650,00

 

 

drukuj pobierz pdf