Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zamówienia publiczne do 2020 r.: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańców Gminy Rogoźno


Zamawiający zmienia zapis SIWZ w punkcie 10.12 na następującą treść: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.


Z uwagi na telefoniczne prośby potencjalnych oferentów umieszczamy załącznik nr 11 w formie edytowalnej

Załącznik nr 11 do SIWZ.doc


Odpowiedź na pytania do SIWZ

Pytanie 1. Zamawiający wskazuje miejsce docelowe dla zmieszanych odpadów komunalnych (200301) w miejscowości Studzieniec – Czy w przypadku, gdy instalacja w Kopaszynie uzyska status instalacji regionalnej, strumień zmieszanych odpadów komunalnych w kodzie 200301 zgodnie z obowiązującymi WPGO będzie musiał zostać skierowany do Kopaszyna?

 

Odpowiedź na pytanie 1

W związku z rozmowami i zapewnieniami MSOK Kopaszyn odpady komunalne będą trafiały na instalację zastępczą w miejscowości Studzieniec w okresie obowiązywania umowy.

 

drukuj pobierz pdf