Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej

Rogoźno  dnia 14.04.2015r.

Znak: GPiM.6721.1.2015.BR

 

Ogłoszenie

Burmistrza Rogoźna

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej.

 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz  art.39 i art.54  ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U. z 2013 poz. 1235 ze zmianami)  zawiadamiam o:

-  podjęciu przez Radę Miejską w Rogoźnie  Uchwały Nr VII/59/2015  z  dnia 25 marca  2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej (teren obejmujący działki nr.nr. 1508/2 i 1512/3).

Zainteresowani  ww. projektem zmiany planu mogą składać wnioski  na piśmie. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,  której dotyczy, 

-  przystapieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania ww. zmiany planu na środowisko dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na  środowisko.

Uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone  w formie pisemnej,  ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres um@rogozno.pl

 

Wnioski do projektu  zmiany planu i prognozy należy składać w terminie do dnia 15 maja  2015 r.

 

Informuje się, że uchwała  Nr VII/59/2015  z dnia 25 marca 2015 r.  wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru objętego projektem ww. planu jest dostępna na stronie internetowej www.rogozno.pl  oraz w siedzibie Urzędu, pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

 

drukuj pobierz pdf