Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 15.04.2015r otwarcia i oceny ofert w postępowaniu uproszczonym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 eur

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.87.2015

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 15.04.2015 r.

 

Na podstawie art. 19, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). w związku z zarządzeniem Burmistrza Rogoźna nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2014 roku, w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30000 euro,

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję do przeprowadzenia w dniu 15.04.2015r otwarcia i oceny ofert w postępowaniu uproszczonym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 euro w trybie zapytania ofertowego skierowanego do zaproszonych wykonawców, na wykonanie usług: Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic Kościuszki i Nowej

w składzie:

Przewodniczący – Roman Piątkowski
Sekretarz – Renata Bukowska

Członek – Marta Olęderek

 

§ 2.

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1.                   dokonanie oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia

2.                  nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji

3.                   dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 3.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1.                    dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnych

2.               sporządzanie protokołu z postępowania

3.                    przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania

4.                 dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 4.

Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1, należy w szczególności:

1.                    dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych

2.             dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności

3.              dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełnienia przez nich wymagań formalno­prawnych

4.                dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf