Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.1.89.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie: adaptacji i wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na garaże lub pomieszczenia magazynowe stanowiących mienie Gminy Rogoźno w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i sporządzenia wykazu.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr. 102, poz. 651 ze zm.) oraz Zarządzenia NR OR. 0050.1.17.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczyć w adaptację i wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na garaże lub pomieszczenia magazynowe usytuowane na terenie nieruchomości przy ul. Wielka Poznańska 40.

Do adaptacji i wynajmu przeznaczonych jest osiem zadaszonych pomieszczeń /wiat/ otwartych oraz jedno pomieszczenie zamknięte.

Cena wywoławcza wynosi 5,00 zł netto za m2 + 23% VAT wynajmowanej powierzchni.

 

§ 2.

Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, których położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

1)         Wykaz, o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

2)         Oddanie w najem nieruchomości nastąpi w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

§ 4.

Wykaz, o którym mowa w § 2 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik do Zarządzenia Nr OR 0050.1.89.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 kwietnia 2015 roku.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis nieruchomości

Czynsz

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1.

KW PO10/00025029/3

działka 1681/2

działka 1681/3

ul. Wielka Poznańska 40

Rogoźno

159,76 m2

Do adaptacji i wynajmu przeznaczonych jest osiem zadaszonych pomieszczeń /wiat/ otwartych.

Pomieszczenia nr 1,2,4,5,6,7,8,9 zgodnie z inwentaryzacją.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 5 zł + 23 % VAT.

Najemca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem na okres 3 lat w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

2.

KW PO10/00025029/3

działka 1681/2

działka 1681/3

ul. Wielka Poznańska 40

Rogoźno

28,53 m2

Do adaptacji i wynajmu przeznaczonych jest jedno pomieszczenie zamknięte. Pomieszczenie

nr 3 zgodnie z inwentaryzacją.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 5 zł + 23 % VAT.

Najemca ponosi inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem na okres 3 lat w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

 

drukuj pobierz pdf