Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 103/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-103/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 22 czerwca 2009 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z §2 ust.1 ust.2 pkt 2 i ust.3, §9 ust.1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.),

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1. Przystępuję do sprzedaży w drodze II przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kościuszki w Rogoźnie, złożonej z działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 1518/22 objętej księgą wieczystą nr KW 246711 i 1519/12 objętej księgą wieczystą nr KW 27886 o łącznej pow. 90m2,.

 

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą przedmiotowej nieruchomości, na kwotę 13.680,00zł

 

Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§3.  Nabywca działki na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami)  poniesie 22% podatek od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§4. Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca działki, w kwocie brutto 4.621,36zł.

 

§5. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf