Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr IX/82//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie nazewnictwa ulic

UCHWAŁA NR IX/82/2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie nazewnictwa ulic

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, 1318 oraz z 2014 r. poz.379, poz. 1072), uchwala się co następuje:

 

§1. Drodze wewnętrznej obejmującej część działki gruntu nr 65/4, położonej w  Jaraczu, oznaczonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały kolorem żółtym, nadaje się nazwę ul. Kasztanowa.

 

§2.Drodze wewnętrznej, obejmującej część działki gruntu nr 65/4, część działki gruntu nr 112, część działki gruntu nr 114/9 oraz część działki gruntu nr 121/3 położonej w Jaraczu, oznaczonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały kolorem niebieskim, nadaje się nazwę: ul. Sołecka.

 

§3. Drodze wewnętrznej obejmującej część działki gruntu nr 121/3 oraz część działki gruntu nr 114/9, położonej w  Jaraczu, oznaczonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały kolorem czerwonym, nadaje się nazwę ul. Orla.

 

§4. Drodze wewnętrznej obejmującej część działki gruntu nr 121/3, część działki nr 95 oraz działkę nr 101/31, położonej w  Jaraczu, oznaczonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały kolorem szarym, nadaje się nazwę ul. Sokola.

 

§5. Drodze wewnętrznej obejmującej działki gruntu nr. nr. 101/30, 101/32, część działki gruntu nr 95, oraz działkę gruntu nr 102/6, położonej w  Jaraczu, oznaczonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały kolorem zielonym, nadaje się nazwę ul. Zaciszna.

 

§6. Drodze wewnętrznej obejmującej działki gruntu nr. nr. 101/36 i 101/37, położonej w  Jaraczu, oznaczonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały kolorem fioletowym, nadaje się nazwę ul. Spokojna.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf