Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 107/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-107/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 25 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wypłaty odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr: 1988/21, 1988/22 i 1988/24, na mocy decyzji Burmistrza Rogoźna nr GRO.6011-40/07 z dnia 12 listopada 2007r,

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 200r nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 98 ust.3, art 129 ust.1, art. 130 i art.132 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz prawomocnej decyzji Starosty Obornickiego nr GN.7222/3/08 z dnia 25 maja 2009r.

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.1. Wypłacam na rzecz dotychczasowych współwłaścicieli: Reginy Balcer, Stanisławy Sowy i Haliny Sowa – Antosik, odszkodowanie za przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr: 1988/21, 1988/22 i 1988/24, na mocy decyzji Burmistrza Rogoźna nr GRO.6011-40/07 z dnia 12 listopada 2007r, ustalone przez Starostę Obornickiego na kwotę 52.057,00zł. Odszkodowanie zostanie wypłacone w równych udziałach po ¼ dla każdego spośród dotychczasowych współwłaścicieli tj. po 13.014,25zł każdy.

2. Kwota odszkodowania przysługującego Pani Barbarze Michalskiej, zostaje skompensowana o należną Gminie częściowo umorzoną opłatę planistyczną i wynosi 5.354,70zł.

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf