Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 22.05.2015 r. (GPiM.6733.12.2014.BR)

Data: 22.05.2015 r.

Nasz znak: GPiM.6733.12.2014.BR

 

Zawiadomienie

Burmistrza Rogoźna

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199) 

zawiadamiam o wydanych postanowieniach uzgadniających

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia na linię kablową średniego napięcia na terenie działek o nr ewid. 78/19, 67/3, 61/15, 58, 48, 49, 50, 45, 100/2, 101, 37/11 i 33 oraz części działek o nr ewid. 60/2, 88, 98/1, 98/2, 325/12 i 10055/3 położonych w Rogoźnie, gmina Rogoźno.

- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile: Postanowienie z dnia 11.05.2015 r. ZS.224.46.2015.MD

- Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu: Postanowienie z dnia 06.05.2015 r.  WZDW.WU.6511-237/15

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zmianami) zawiadamia się, że wszyscy zainteresowani przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się z aktami sprawy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, przy ul. Nowa 2,  pok. nr 19,  w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

drukuj pobierz pdf