Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 27.05.2015 r. (GPiM.6733.2.2015.BR)

Data : 27.05.2015 r.

Nasz znak: GPiM.6733.2.2015.BR

 

Zawiadomienie

Burmistrza Rogoźna

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199)  zawiadamiam,  że  na wniosek  z dnia 23.02.2015r. – data wpływu do Urzędu 24.02.2015 r., zmienionego w dniu 27.02.2015 r.  WINDBUD Sp. z o.o. ul. Jacewska 32,  88-100 Inowrocław    

decyzją z dnia 26.05.2015 r.  znak GPiM.6733.2.2015.BR

 

ustalono

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na rzecz

 

WINDBUD Sp. z o.o.

ul. Jacewska 32

88 – 100 Inowrocław 

polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z linią światłowodową na terenie części działek o nr ewid. 192, 194, 233, 260, 261, 455, 456, 457, 467 i 476, obręb Gościejewo, na terenie działek o nr ewid. 33, 100/2, 101, 45, 88, 89 i 2368/29 oraz części działek o nr ewid. 1/1, 16/1, 17, 19/3, 20, 31, 100/1, 46, 62, 65, 74, 79, 94/2, 93, 92, 87, 90, 2364/4, 2364/2, 2364/1 i 2360, obręb Rogoźno, gmina Rogoźno.

Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile  ul. Dzieci Polskich 26, 64-920  Piła,  za pośrednictwem  Burmistrza Rogoźna, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

drukuj pobierz pdf