Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr X/90//2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/280/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR  XI/90/2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z  dnia  25 maja  2015 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/280/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015, poz. 199) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Traci moc uchwała Nr XLII/280/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze części wsi Laskowo.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf