Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XLII/279/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa stanowiących drogi publiczne

 Uchwała nr XLII/279/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

 z dnia 24 czerwca 2009r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa stanowiących drogi publiczne.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,ze zmianami), oraz art. 13 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r., Nr 261, poz. 2603, ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa stanowiących drogi publiczne, oznaczonych ewidencyjnie nr: 779/1 i 779/2 o łącznej powierzchni 6.332 m2, przedstawionych na mapach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie do

uchwały Nr XLII/279/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 czerwca 2009r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny gruntów Skarbu Państwa stanowiących drogi publiczne.

 

 

                W związku postępowaniem prowadzonym w sprawie darowizny na rzecz Gminy Rogoźno gruntów Skarbu Państwa stanowiących drogi publiczne, oznaczonych ewidencyjnie nr: 779/1 i 779/2 łącznej powierzchni 6.332m2. Starostwo Powiatowe w Obornikach zwróciło się z wnioskiem o przedstawienie Uchwały Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na przyjęcie darowizny w postaci w/w gruntów. W związku z powyższym podjecie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

drukuj pobierz pdf