Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 24.06.2015 r. (GPiM.6733.12.2015.BR)

Data: 24.06.2015 r.

Nasz znak: GPiM.6733.12.2014.BR

 

Zawiadomienie

Burmistrza Rogoźna

 Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199)  zawiadamiam,  że  na wniosek z dnia 24.10.2014r. - data wpływu do Urzędu 27.10.2014r. złożonego przez Pana Łukasza Matuszaka reprezentującego firmę EPPUE Energobud Leszno Sp. z o.o. Oddział Poznań, ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, później ENEA Serwis sp. z o.o. Oddział Poznań uzupełnionego pismem z dnia 11.12.2014 r., oraz zmian wniosku z 13.03.2015r. - data wpływu do Urzędu 16.03.2015r. i 07.04.2015r. - data wpływu do Urzędu 09.04.2015 r.

 decyzją z dnia 16.06.2015 r.  znak GPiM.6733.12.2014.BR

ustalono

lokalizację inwestycji celu publicznego

na rzecz

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60 – 479 Poznań

polegającej na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia na linię kablową średniego napięcia na terenie działek o nr ewid. 78/19, 67/3, 61/15, 58, 48, 49, 50, 45, 100/2, 101, 37/11 i 33 oraz części działek o nr ewid. 60/2, 88, 98/1, 98/2, 325/12 i 10055/3 położonych w Rogoźnie, gmina Rogoźno.

Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26, 64-920  Piła, za pośrednictwem Burmistrza Rogoźna, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

drukuj pobierz pdf