Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działka nr 62/7 i 62/8 w Jaraczu

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

Przeznaczenie nieruchomości

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Jaracz

gm. Rogoźno

(obręb JARACZ)

62/7 o pow.348m2

KW PO1O/00028491/3

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.199) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno - Uchwała Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r.

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa działka gruntu położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo – usługowej.

- działka znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka” oraz w granicach obszaru Natura 2000 – Puszcza Notecka.

Przetarg nieograniczony ustny

 Cena wywoławcza wynosi 16.000,00zł

Ustalona cena wywoławcza jest cenną brutto.

 Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

Cena zawiera również nakłady poniesione na działce nr 62/7 przez osobę fizyczną w wysokości 4.129,00zł, które podlegają rozliczeniu.

 Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

- na działce znajduje się:

a) przydomowa oczyszczalnia ścieków,

b) ogrodzenie wraz z bramą,

- powyższe budowlę zostały wybudowane nakładami osoby fizycznej,

2.

Jaracz

gm. Rogoźno

(obręb JARACZ)

62/8 o pow.371m2

KW PO1O/00028491/3

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.199) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno - Uchwała Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r.

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa działka gruntu położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo – usługowej. 

- działka znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka” oraz w granicach obszaru Natura 2000 – Puszcza Notecka.

Przetarg nieograniczony ustny

 Cena wywoławcza wynosi 65.000,00zł

Ustalona cena wywoławcza jest cenną brutto.

 Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży. Cena zawiera również nakłady poniesione na działce nr 62/8 przez osobę fizyczną w wysokości 46.328,00zł, które podlegają rozliczeniu.

 Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

- na działce znajduje się:

a) budynek gospodarczy o pow. zabudowy 45,76m2

b) budynek warsztatowy o pow. zabudowy 85,00m2,  

c) nawierzchnia z kostki betonowej,

d) furtka konstrukcji metalowej,

e) drewniana szopka nie trwale związana z gruntem,

 - powyższe budynki i budowlę zostały wybudowane nakładami osoby fizycznej,

 - przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna NN oparta na słupie,

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.782) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 25 czerwca 2015 r. do dnia 16 lipca 2015 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 ww. ustawy upływa z dniem 06 sierpnia 2015r.

 

drukuj pobierz pdf