Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”, „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych o

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.111.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 11 czerwca 2015 r.

 

w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”, „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” oraz „Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych” w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

Na podstawie art. 36 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz § 3, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie” stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wprowadza się „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie” stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Wprowadza  się „Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie” stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Zobowiązuje się wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do przestrzegania zasad i realizacji zadań określonych w załącznikach, o których mowa w § 1, 2 i 3.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf