Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 57, tj. działki nr 1512/16

UCHWAŁA NR  XIII/114/2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 57, tj. działki nr 1512/16

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art.13 ust.2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.782) oraz art.900 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.121 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się wolę odwołania darowizny na rzecz Powiatu Obornickiego, nieruchomości gruntowej położonej w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 57 (obręb geodezyjny ROGOŹNO), oznaczonej ewidencyjnie nr działki 1512/16 o pow.93m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00026740/0, dokonanej aktem notarialnym Rep. A nr 10438/2000 z dnia 10.11.2000 r., sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Obornikach przed notariuszem Teresą Kurzyca.

 

§2. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do złożenia oświadczenia woli Powiatowi Obornickiemu o odwołaniu darowizny.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf