Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 135/18, położonej w Rogoźnie, wchodzącej w skład ul. Brzozowej na mienie Gminy Rogoźno

UCHWAŁA NR  XIII/115/2015

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 135/18, położonej w Rogoźnie, wchodzącej w skład ul. Brzozowej na mienie Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594, ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§1. Wyraża się zgodę na nabycie działki gruntu nr 135/18 o pow.3.484m2, położonej w Rogoźnie wchodzącej w skład ul. Brzozowej (obręb geodezyjny ROGOŹNO), objętej księgą wieczystą KW PO1O/00030946/5, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, na mienie Gminy Rogoźno, z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf