Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr X/2015 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 18 maja 2015 r. o godz.7.15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokółnr X/2015

z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 18 maja 2015 r. o godz.7.15

 

 z X Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 18 maja 2015 r. o godz.7.15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

 X Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym przez Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. H. Janus na wniosek Burmistrza Rogożna p. R. Szuberskiego.

 

I.            Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. H. Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 13 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych - Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr2 do niniejszego protokołu.

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego P. Wojciechowskiego.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II.          Porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ( dyskusja oraz głosowanie),
    1. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”.
  4. Wolne wnioski i informacje.
  5. Zamknięcie obrad.

 Porządek obrad został przyjęty.

 

3.       Następnie przystąpiono do podjęcia uhwały w następującej w sprawie:

Burmistrz wyjaśnił, że Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór związany z przedsięwzięciem na opracowanie planu niskoemisyjnej dla gmin województwa wielkopolskiego. Jeżeli taki plan będzie istniał to będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznych np. szkoły, przychodnie, komunalnych itd.

Radny Z. Chudzicki zapytał czy również tym planem mogą być objęte placówki oświatowe.

Burmistrz odpowiedział, że tak.

Projekt przedsatwił P. Andrzejczak.

a)      wyrażenia woli przystąpienia do opracowania wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 radnych ,,za” w obecności 13 radnych -  załącznik nr 3 do protokołu.

 

Przystąpiono do punktu 4 wolne wnioski i informacje.

Radny Z. Chudzicki zaapelował o naprawę wyrwy przy skręcie z ul. Kościuszki na ul. Nową.

Burmistrz odpowiedział, że jest już to zgłoszone.

 

5. Zakończenie.

Po wyczerpani porządku obrad Przewodniczący Rady trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego zamknął obrad VIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 7:35

Protokół sporządziła D.  Ślachciak

Rogoźno, dnia 21 kwiecień 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf