Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.123.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 07 lipca 2015 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) art.38, art.39 ust.2, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.782), w związku z § 2 ust.1 i ust.2 pkt 2, §7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866 z dnia 17.05.2010 r.) oraz Uchwały Nr LVII/402/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym drugiego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 03.03.2015 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ul. Południowej - przy ul. Skrajnej i Łamanej (obręb geodezyjny ROGOŹNO) w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2408/3 o pow.1.280m2, 2408/4 o pow.1.280m2, 2408/8 o pow.2.524m2, 2408/9 o pow.2.520m2, 2408/10 o pow.1.891m2, 2408/11 o pow.1.889m2, 2409/13 o pow.1.488m2, 2409/15 o pow.946m2, 2409/16 o pow.946m2, 2409/31 o pow.1.056m2, 2409/32 o pow.1.037m2, 2409/33 o pow.1.021m2 i 2409/34 o pow.1.006m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8, przystępuję do sprzedaży ww. działek w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego.

 

§ 2.

Ustalam cenę wywoławczą do drugiego przetargu w wysokości:

1.

działki nr 2408/3

pow. 1.280m2

w wysokości 33.500,00 zł

2.

działki nr 2408/4

pow. 1.280m2

w wysokości 33.500,00 zł

3.

działki nr 2408/8

pow. 2.524m2

w wysokości 57.500,00 zł

4.

działki nr 2408/9

pow. 2.520m2

w wysokości 59.000,00 zł

5.

działki nr 2408/10

pow. 1.891m2

w wysokości 47.500,00 zł

6.

działki nr 2408/11

pow. 1.889m2

w wysokości 47.500,00 zł

7.

działki nr 2409/13

pow. 1.488m2

w wysokości 35.500,00 zł

8.

działki nr 2409/15

pow. 946m2

w wysokości 27.500,00 zł

9.

działki nr 2409/16

pow. 946m2

w wysokości 27.500,00 zł

10.

działki nr 2409/31

pow. 1.056m2

w wysokości 29.000,00 zł

11.

działki nr 2409/32

pow. 1.037m2

w wysokości 28.500,00 zł

12.

działki nr 2409/33

pow. 1.021m2

w wysokości 28.000,00 zł

13.

działki nr 2409/34

pow. 1.006m2

w wysokości 28.000,00 zł

 Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto.

 

§ 3.

Ceny wywoławcze zawierają koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży ww. działek gruntu.

 

§ 4.

Nabywca na podstawie art.1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§ 5.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf