Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działki nr 815/4 i 1329 w Rogoźnie

Burmistrz Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

Przeznaczenie nieruchomości

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Rogoźno

 ul. Fabryczna 4A

/ obręb ROGOŹNO

815/4

o pow.1.168m2

KW PO1O/00019456/0

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno uchwalony Uchwałą nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 9, poz.97 z dnia 26.10.1992 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r.,

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 30.04.2008r. ze zmianą z dnia 25.11.2009 r. uchwaloną Uchwałą Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie działka gruntu nr 815/4 położona jest na terenie oznaczonym symbolem P/U – tereny o wiodącej funkcji obiektów produkcyjnych składów i magazynów / tereny o wiodącej funkcji usługowej, w tym usług o charakterze publicznym,

- działka 815/4 objęta jest decyzją Burmistrza Rogoźna o warunkach zabudowy nr GPiM.7331-40/04 z dnia 12 sierpnia 2004 r. ustalająca warunki zabudowy: zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na cele mieszkalne, (adaptacja pomieszczeń biurowych znajdujących się na drugiej kondygnacji budynku na dwa lokale mieszkalne).

sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego

 cena sprzedaży przed udzieleniem bonifikatywynosi 12.759,00zł

cena po zastosowaniu 25% bonifikaty wynosi

9.569,25zł brutto

sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług w myśl  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

- bonifikata od ceny sprzedaży udzielona na podstawie Uchwały Nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dn. 29.06.2015 r.,

 - cena sprzedaży zostanie rozłożona stosownie do posiadanych udziałów w prawie użytkowania wieczystego przedmiotowej działki gruntu, 

2.

Rogoźno

 ul. Asnyka

/ obręb ROGOŹNO

1329

o pow.192m2

KW PO1O/00029636/9

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.199 z zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno uchwalony Uchwałą nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. ogłoszoną  w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 9, poz.97 z dnia 26.10.1992 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r.                      

 -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 30.04.2008r. ze zmianą z dnia 25.11.2009 r. uchwaloną Uchwałą Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie działka gruntu nr 1329 położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej.

sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 1330

 cena sprzedaży przed udzieleniem bonifikatywynosi 6.000,00zł

cena po zastosowaniu 50% bonifikaty z uwzględnieniem kosztów wynosi

 3.514,88zł brutto

sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

- bonifikata od ceny sprzedaży udzielona  na podstawie Uchwały Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dn. 29.06.2015 r.,    

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.782) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 21 lipca 2015 r. do dnia 11 sierpnia 2015 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 ww. ustawy upływa z dniem 01 września 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf