Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - ul. Południowa i ul. Wąska w Rogoźnie

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

Cena wywoławcza netto

Przeznaczenie nieruchomości

warunki sprzedaży / uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Rogoźno

 rejon

 ul. Południowej

/ obręb ROGOŹNO

2422/4

o pow.887m2,

36.000,00zł

zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej uchwalonego Uchwałą  Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.2406 z dn. 29.06.2007 r.) działki nr: 2422/4, 2422/5, 2422/6, 2422/8, 2422/9 i 2422/10 położone  są na obszarze oznaczonym symbolem 49MN,U o przeznaczeniu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

 

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalone ceny wywoławcze zwierają koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowych działek,

- nabywca ponosi 23% podatek VAT naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 - dla zbywanych działek zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki,

2422/5

o pow.869m2

34.000,00zł

2422/6

o pow.895m2,

34.000,00zł

2422/8

o pow.907m2,

36.000,00zł

2422/9

o pow.902m2 

36.000,00zł

2422/10

 o pow.891m2

36.000,00zł

powyższe działki objęte są księga wieczystą KW PO1O/00026122/2

2.

Rogoźno

 ul. Wąska

/ obręb ROGOŹNO

1677/3

o pow.722m2

KW PO1O/00025563/8

45.000,00zł

zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze między ulicami: Kotlarską, W. Poznańską, Długą, Nową uchwalonego Uchwałą Nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 126, poz.2288 z dn. 31.08.2007 r.) działka 1677/3 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN/U-5 o przeznaczeniu:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

 - usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecznej.

w zasadach ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wyżej powołanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka 1677/3 znajduje się w granicach strefy ‘’A’’ ścisłej ochrony konserwatorskiej.

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- nabywca ponosi 23% podatek VAT naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.782) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 23 lipca 2015 r. do dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2  ww. ustawy upływa z dniem 03 września 2015 r.

 
Dokumenty do pobrania:
IV przetarg dz. 63-3 Jaracz.pdf
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-07-28 13:07:50)
rozmiar pliku: 912.7Kb

drukuj pobierz pdf