Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.126.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 10 lipca 2015 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.782), w związku z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r.),

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję przetargową, w celu przeprowadzenia w dniu 14 lipca 2015 r.:

  1. I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności zabudowanej działki, położonejw Laskowie 8, gm. Rogoźno(obręb geodezyjny LASKOWO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 74 o pow.2.654m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00028570/1,

  2. I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności zabudowanej działki, położonejw Rogoźnie przy ul. Rzeźnickiej 5(obręb geodezyjny ROGOŹNO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 1003 o pow.315m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3.

w składzie:

1. Roman Piątkowski – Przewodniczący

2. Marta Olęderek – członek

3. Iwona Ostrowska – członek

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf