Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.127.2015

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 10 lipca 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g. ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (jed. tekst Dz. U. z 2014r. poz. 191) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz. U. z 2013r, poz. 594), zarządza co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla mgr Katarzyna Cieciura nauczyciela Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. mgr Longina Pijanowska - przewodniczący - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

  2. mgr Wojciech Wasielewski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

  3. mgr Danuta Czechowska dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie,

  4. Eksperci:

  • mgr Hanna Marcinkowska,

  • mgr Alina Machy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf