Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Podatki i opłaty: Obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XLV/315/2009

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 października 2009r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2010.

 

                Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) i art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2010r. do kwoty 30,00 zł za 1 kwintal.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/201/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 października 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2009 rok.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010r.

 

 


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLV/315/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 października 2009r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

na 2010 rok. 

Cena skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2010 została obniżona do 30,00 zł.  Projekt uchwały, w której podana była cena 30,00 zł został wysłany do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Obornikach celem zaopiniowania. Postanowieniem nr   1/2009 z dnia 22 października 2009r. w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie dotyczącej obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2010 otrzymaliśmy opinię pozytywną. 

 

 

drukuj pobierz pdf