Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym (Gościejewo, Jaracz, Kaziopole)

WYKAZ nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Lp.

Położenie

przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

cena wywoławcza brutto

przeznaczenie nieruchomości

warunki sprzedaży / uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

GOŚCIEJEWO

/obręb Gościejewo

474

o pow.8.600m2

KW PO1O/00025417/0

27.500,00zł

- brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu terenu: łąki i pastwiska,

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka nr 474 dotychczas uprawiana rolniczo, umowa dzierżawy wygasa dnia 31.08.2015 r. ,

- działka 474 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez: 

a) art. 29 ust. 3 pkt.7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.1153 ze zm.), poprzez grunt leśny,

b) ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, której koszt ustanowienia ponosi nabywca działki.

2.

JARACZ

/obręb Jaracz

480

o pow.5.600m2

KW PO1O/00028491/3

 

 

 

12.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:łąki i pastwiska,

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru Natura 2000 – Puszcza Notecka,

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

-działka stanowi teren użytkowany jako łąka, 

- działka 480 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez:

a) art. 29 ust. 3 pkt.7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.1153 ze zm.), poprzez grunt leśny,

b) ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, której koszt ustanowienia ponosi nabywca działki.

3.

JARACZ

/obręb Jaracz

481

o pow.5.600m2

KW PO1O/00028491/3

 

 

 

12.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:łąki i pastwiska,

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru Natura 2000 – Puszcza Notecka, 

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

-działka stanowi teren użytkowany jako łąka, teren częściowo zadrzewiony,

- działka 481 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez:

a) art. 29 ust. 3 pkt.7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.1153 ze zm.), poprzez grunt leśny,

b) ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, której koszt ustanowienia ponosi nabywca działki.

4.

JARACZ

/obręb Jaracz

489

o pow.5.200m2

KW PO1O/00028491/3

 

 

 

12.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:łąki i pastwiska,

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru Natura 2000 – Puszcza Notecka, 

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

-działka stanowi teren użytkowany jako łąka, 

- na działce częściowo zlokalizowany rów melioracyjny,

- działka 489 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez: 

a) art. 29 ust. 3 pkt.7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.1153 ze zm.), poprzez grunt leśny,

b) ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, której koszt ustanowienia ponosi nabywca działki.

5.

JARACZ

/obręb Jaracz

491

o pow.5.300m2

KW PO1O/00028491/3

 

 

 

12.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu łąki i pastwiska,

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru Natura 2000 – Puszcza Notecka, 

- przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej działki,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka 491 objęta umową dzierżawy, która wygasa dnia 31.08.2015 r., na działce częściowo zlokalizowany rów melioracyjny,

- działka 491 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez:

a) art. 29 ust. 3 pkt.7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.1153 ze zm.), poprzez grunt leśny, 

b) ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, której koszt ustanowienia ponosi nabywca działki.

6.

KAZIOPOLE

/obręb Kaziopole

87/3

o pow.5.200m2

KW PO1O/00026466/5

 

9.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:łąki i pastwiska,

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”

 

 - przetarg nieograniczony ustny,

-ustalona cena wywoławcza zwiera koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży przedmiotowych działek,

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

- działka nr 87/3 objęta, umową dzierżawy, która wygasa dnia 31.08.2015 r., teren użytkowany jako pastwisko,

- działka 87/3 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt.7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.1153 ze zm.), poprzez grunt leśny.

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.782) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 20 sierpnia 2015 r. do dnia 10 września 2015 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2  ww. ustawy upływa z dniem 01 października 2015 r.

Rogoźno, dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf