Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Przygotowanie lokali do zasiedlenia: Gościejewo 13/1, Kościuszki 39/1, Kościuszki 39/7, Kościuszki 34/4 zgodnie z załączonymi przedmiarami robót

 

 

Rogoźno, dnia 01.09.2015r.

OGŁOSZENIE

 1. Zamawiający: Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie, ul. Kościuszki 37 tel. 67 26-17-093, 67 26-17-171.

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie przetargu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Opis warunków zamówienia dostępny jest na stronie internetowej www.bip.rogozno.pl.

 4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Izabela Krotecka – tel. 67 26-17-093, 67 26-17-171.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie lokali do zasiedlenia: Gościejewo 13/1, Kościuszki 39/1, Kościuszki 39/7, Kościuszki 34/4 zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.

 1. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2015 r.

 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie rozumiane jako zrealizowanie w ciągu ostatnich 5 lat minimum 2 zamówień podobnych do przedmiotu niniejszego postępowania,

  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia - być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.,

  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 3. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy z uwzględnieniem kryterium: cena- 100%

 4. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego najpóźniej do dnia 18.09.2015 roku do godz. 930 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.09.2015 roku o godz. 1000.

 

 

DYREKTOR

Marek Mysłek

 

 

 
Dokumenty do pobrania:
Przygotowanie lokali do zasiedlenia ogłoszenia ZAMK- załączniki
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-09-03 14:10:56)
rozmiar pliku: 375Kb

drukuj pobierz pdf