Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 04.09.2015 r. (GPiM.6733.9.2015.BR)

Data: 04.09.2015 r.

Nasz znak: GPiM.6733.9.2015.BR

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ROGOŹNA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013r. , poz. 267 ze zmianami) zawiadamiam przez podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 31.08.2015 r. na wniosek inwestora

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań

(z udzielonego upoważnienia występuje pełnomocnik Pani Elżbieta Szymanowicz)

 

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV napowietrznej  przewidzianej  do realizacji:

- na  terenie działek nr.nr. 145, 7/1, 146/1 położonych w obrębie ewidencyjnym  Nienawiszcz oraz 

- na terenie działek nr.nr. 385, 387, 389/60, 391, 412/8, 412/9, 418, 430  położnych w obrębie ewidencyjnym Studzieniec.

Informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się aktami sprawy i z przebiegiem planowanej inwestycji w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul.Nowa 2, I piętro, pokój nr 19 w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia umieszczenia obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz na BIP Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

drukuj pobierz pdf