Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 111/2009 z dnia 08 lipca 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-111/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 08 lipca 2009r.

 

Zmieniające zarządzenie nr OR.0151–61/2009 z dnia 06.05.2009r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej i ustalenia ceny.

 

Na podstawie art.68 ust.1 pkt. 10, ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, ze zmianami), oraz uchwały nr XLII/276/2009 z dnia 24.06.2009r,  w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 50% od ceny nabycia nieruchomości gruntowej przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę nr 490/3 o pow. 168m2

położoną przy ul. Miodowej w Rogoźnie,  objętą księgą wieczystą nr KW 24671 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, jako część nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 486 będącej własnością nabywców.

 

2. Sprzedaż działki następuje na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

§2. Cenę zbywanej działki ustalam w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego, po zastosowaniu udzielonej bonifikaty na kwotę  4.977,60zł brutto,

 

§3. Nabywca działki na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami)  ponosi 22% podatek od towarów i usług.

 

§4. Nabywca ponosi koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 911,86 zł brutto, płatne przed zawarciem umowy notarialnej.  

 

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf