Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 114/2009 z dnia 09 lipca 2009 r.

Zarządzenie nr 114 /2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia  09 lipca 2009 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej na nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g. ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.  z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) i art.. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, Poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

 

zarządza co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla mgr Krzysztofa Działo nauczyciela w Zespole Szkół w Parkowie, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

 

1.      mgr Longina Pijanowska – przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

2.      mgr Jarosław Haładuda – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3.      mgr Danuta Talar-Soloch – v-ce dyrektor Zespołu Szkół w Parkowie,

4.      Eksperci:

a.   mgr Teresa Walewska,

b.   mgr Jarosław Frankowski,

5.      mgr Magdalena Krzyśka – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf