Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 191/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2015r. w sprawie przydziału, konserwacji i zwrotu używanych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie

Zarządzenie nr OR.0050.1.191.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 22 września 2015 r.

 

w sprawie przydziału, konserwacji i zwrotu  używanych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie.

 

            Na podstawie ustawy z dnia 2 czerwca 1996 r. -Kodeks pracy dział X rozdział XI art. 2377   § 1 i 2, art. 2378 § 1 oraz art. 2379 § 3 zarządzam co następuje:

 

§ 1

  1. Odzież ochronna, obuwie robocze i środki ochrony osobistej przysługują pracownikom zatrudnionym na stanowiskach: inspektora ds. obrony cywilnej, archiwisty, pracownika gospodarczego oraz strażnikom Straży Miejskiej.
  2. Pracownik może korzystać z własnej odzieży, za którą ustala się ekwiwalent w wysokości średniej ceny sprzedaży

§ 2

  1. Wprowadzam zakładową tabelę przydziału i zużycia odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony osobistej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: inspektora ds. obrony cywilnej, archiwisty i pracownika gospodarczego, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia.
  2. Składniki umundurowania strażnika Straży Miejskiej i okresy ich używalności stanowi załącznik do Regulaminu Straży Miejskiej. 

§ 3

  1. Za pranie odzieży roboczej wydanej do stałego indywidualnego użycia ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości:

a) dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: inspektora ds. obrony cywilnej, archiwisty i pracownika gospodarczego – obliczenie ekwiwalentu za pranie odzieży stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

b) dla strażników Straży Miejskiej – obliczenie ekwiwalentu za pranie odzieży stanowią załączniki nr 3, 4 i 5 do Zarządzenia.

§ 4

  1. Ekwiwalent za pranie odzieży nie przysługuje w przypadku, gdy pracownik niezależnie od przyczyny przepracował mniej niż 14 dni.

§ 5

  1. Wymienieni wyżej pracownicy zobowiązani są do zwrotu  odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej w przypadku rozwiązania umowy o pracę przed upływem czasookresu jej zużycia.

§ 6

  1. Wykonanie zarządzenie zaleca się z-cy kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich i Skarbnikowi Gminy.

§ 7

  1. Tracą moc: Zarządzenie nr 49/2004 Burmistrza Rogoźna z dnia 1 kwietnia 2004 r. i Zarządzenie nr 29/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lutego 2009 r.

§ 8

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

 

 

 


 załacznik 1.doc

 załacznik 2.doc

 załacznik 3.doc

 załacznik 4.doc

 załacznik 5.doc

 

 

 
Dokumenty do pobrania:
załacznik 5
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-10-12 12:44:04)
rozmiar pliku: 16.5Kb
załacznik 4
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-10-12 12:43:46)
rozmiar pliku: 47Kb
załacznik 3
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-10-12 12:43:26)
rozmiar pliku: 42.5Kb
załacznik 2
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-10-12 12:43:10)
rozmiar pliku: 16Kb
załacznik 1
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2015-10-12 12:39:55)
rozmiar pliku: 12.5Kb

drukuj pobierz pdf