Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 192/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.192.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 22 września 2015 r.

 

w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.), art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) w związku z § 2ust.1 i § 3 ust.1 i 2 pkt 5 § 14 ust.7 uchwały  nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno ( Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego nr 98, poz. 1866 z 2010 r. ze zm.).

Zarządzam,  co następuje:

§ 1.

Oddać w dzierżawę grunty położone we wsi Nienawiszcz zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XV/128/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015r., stanowiące własność Gminy Rogoźno.

§ 2.

Ustala się stawkę czynszu za dzierżawę działek nr nr 31/6, 31/1, 33/94 i 33/81 w kwocie 0,20 zł/m2 w stosunku rocznym

Nieruchomości wykazane w uchwale nr XV/128/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie przeznaczone są na rekreacje.

§ 3.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- nieruchomości - oferty.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf