Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XVIII/152/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjaln

Uchwała Nr XVIII/152/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

 z dnia 28 października 2015 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005 r.Nr 64 poz. 1925 , z 2006 r. Nr 206 poz.4968 ,  z 2010 r. Nr 38 poz. 961, z 2010 r. Nr 273 poz.5423, z dnia 14.11.2012 r. poz.5152).

 

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje:

 

§ 1. § 3 pkt 2  Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005r, w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymuje brzmienie :

§ 3 pkt 2  Ustala się następujące grupy dochodowe:

  1. I. grupa -  dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia do kwoty 35% kryterium dochodowego określonego w § 1  pkt.1, ppkt.1 b Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z  dnia 29 lipca 2015 r. Poz. 1058),
  2. II. grupa - dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia wyższy niż 35% i nieprzekraczający 70%  kryterium dochodowego określonego w § 1 pkt.1, ppkt.1 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w  sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. dnia 29 lipca 2015 r. Poz. 1058),
  3. III. grupa - dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia wyższy niż 70% i nieprzekraczający 100% kryterium dochodowego określonego w § 1  pkt.1, ppkt.1 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 29 lipca 2015 r. Poz. 1058).

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: zmiany brzmienia § 3 pkt.2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.11.2012 r. poz. 5152). 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf