Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.215.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 03 listopada 2015 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), w związku z  § 3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866 z zm.) oraz art.285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.),

Zarządzam,  co następuje:

§1.

Ustanawiam nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową na gminnej działce oznaczonej ewidencyjnie nr 2422/11, położonej w Rogoźnie przy ul. Południowej (obręb geodezyjny ROGOŹNO), KW PO1O/00026122/2, na rzecz każdoczesnego właściciela/-li działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 2422/8, KW PO1O/00026122/2, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do drogi publicznej tj. do ul. Południowej.

§2.

Koszt ustanowienia powyższej służebności pokrywa nabywca gminnej działki 2422/8.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf