Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 235/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości lokalowych w drodze umowy sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.235.2015

Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości lokalowych w drodze umowy sprzedaży

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), §2 ust.1, ust.2 pkt 4, §5 ust.1 i ust.2 pkt 1 i 3 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866 z zm.), Uchwały Nr XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno oraz Uchwały Nr XIX/165/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno,

 

Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Nabyć na mienie gminne w drodze umowy sprzedaży od EUROGAME Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku:

  1. wyodrębniony lokal niemieszkalny (użytkowy) nr 7 o pow. użytkowej 445,83m2 usytuowany w budynku nr 10 przy ul. Fabrycznej w Rogoźnie, położony na I piętrze, składający się z 2 (dwóch) węzłów sanitarnych i 1 (jednego) pomieszczenia użytkowego dla którego prowadzona jest KW PO1O/00033340/8 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 44583/213950 wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej, tj. działki nr 2376/3 o pow.1.646m2, dla której prowadzona jest KW PO1O/00023970/0, wynoszącym44583/213950,

 

  1. wyodrębniony lokal niemieszkalny (użytkowy) nr 8 o pow. użytkowej 430,79m2 usytuowany w budynku nr 10 przy ul. Fabrycznej w Rogoźnie, położony na II piętrze, składający się z 2 (dwóch) węzłów sanitarnych, 2 (dwóch) komunikacji i 7 (siedmiu) pomieszczeń użytkowych dla którego prowadzona jest KW PO1O/00033341/5 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 43079/213950 wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej, tj. działki nr 2376/3 o pow.1.646m2, dla której prowadzona jest KW PO1O/00023970/0, wynoszącym43079/213950,

 

  1. wyodrębniony lokal niemieszkalny (użytkowy) nr 9 o pow. użytkowej 424,19m2 usytuowany w budynku nr 10 przy ul. Fabrycznej w Rogoźnie, położony na III piętrze, składający się z 2 (dwóch) węzłów sanitarnych, 1 (jednej) komunikacji i 6 (sześciu) pomieszczeń użytkowych dla którego prowadzona jest KW PO1O/00033342/2 wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 42419/213950 wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej, tj. działki nr 2376/3 o pow.1.646m2, dla której prowadzona jest KW PO1O/00023970/0, wynoszącym42419/213950,

 

§2.

Cenę sprzedaży strony ustaliły na kwotę 210.000,00zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złote 00/100).

 

§3.

Nabycie ww. nieruchomości lokalowych następuje z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia lokali socjalnych.

 

§4.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.).

 

§5.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Gmina Rogoźno.

 

§6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf