Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 125/2009 z dnia 24 lipca 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151- 125/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 24 lipca 2009r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, §3 ust.1,  § 9 ust. 1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę nr 490/10 o pow. 122m2 położoną przy ul. Miodowej w Rogoźnie,  objętą księgą wieczystą nr KW 24671 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, jako część nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 504 będącej własnością nabywcy.

 

2. Sprzedaż działki następuje na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

§2. 1.Cenę działki nr 490/10, sprzedawca ustala na kwotę 5.926,00zł netto. Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

2.Na podstawie art.68 ust.1 pkt. 10, ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, ze zmianami), oraz na wniosek zainteresowanych, za zgodą Rady Miejskiej w Rogoźnie wyrażoną w uchwale nr XLII/276/2009 z dnia 24.06.2009r,  udzielam bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości 50% tj. 2.963,00zł

3. Cenę działki nr 490/10, po zastosowaniu udzielonej bonifikaty ustala się na kwotę  3.614,86zł brutto, którą nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, w Banku Spółdzielczym nr konta 35 8951 0009 3900 0114 2000 0010,  najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.

 

§3. Nabywca działki na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami)  ponosi 22% podatek od towarów i usług.

 

§4. Nabywca ponosi koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 911,64 zł brutto, płatne przed zawarciem umowy notarialnej.  

 

§5. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf