Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

 

 

Burmistrz Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW

Przedmiot zbycia

Cena i warunki sprzedaży

Uwagi

1

2

3

4

5

6.

1.

Gościejewo 21A gm. Rogoźno

/ obręb GOŚCIEJEWO

 

 

606 o pow.1.131m2

KW PO1O/00023374/2

 

lokal mieszkalny nr 1, o pow. użytkowej 66,01m2,położony na parterze, z przynależnymi pomieszczeniami o pow. 34,89m2,udział do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku iurządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 10090/15240 oraz udział do działki nr 606 o pow.1.131m2 wynoszący 10090/15240.

 

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno – Uchwała Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r. obowiązywał do dnia 31.12.2003 r.

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem M/RM/U – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej / tereny o wiodącej funkcji zabudowy zagrodowej / tereny o wiodącej funkcji usługowej, w tym usług o charakterze publicznym.

 

cena sprzedaży lokalu mieszkalnego pom. przynależnych i udziału do działki gruntu, przed udzieleniem bonifikaty

 

wynosi 53.174,00zł

cena po zastosowaniu 90% bonifikaty z uwzględnieniem kosztów

 

wynosi 8.147,29zł

i płatana jest przed zawarciem umowy notarialnej

 

sprzedaż następuje na rzecz najemcy

sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 ze zm.).

- w dziale III księgi wieczystej KW PO1O/00023374/2 wpisane są następujące ograniczone prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością:

 

1. służebność przechodu przez korytarz budynku mieszkalnego celem wejścia do mieszkania i na strych, na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości objętej KW / 00037310 /,

 

2. nieodpłatna służebność przechodu przez działkę 289/7 (obecna część aktualnej działki nr 606), na rzecz każdorazowego właściciela działki numer 289/5, w pasie o szerokości 1,5 m - wzdłuż granicy działek numer: 289/7 i 289/8 - na odcinku o długości 6,4m stanowiącym przedłużenie linii rozgraniczającej działek 289/5 i 289/6, do punktu granicznego z działką numer 291.

2.

Gościejewo 21A gm. Rogoźno

/ obręb GOŚCIEJEWO

 

 

606 o pow.1.131m2

KW PO1O/00023374/2

 

lokal mieszkalny nr 2, o pow. użytkowej 36,07m2,położony na parterze, z przynależnymi pomieszczeniami o pow. 15,43m2,udział do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku iurządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 5150/15240 oraz udział do działki nr 606 o pow.1.131m2 wynoszący 5150/15240.

 

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno - Uchwała Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r. obowiązywał do dnia 31.12.2003 r.

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem M/RM/U - tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej / tereny o wiodącej funkcji zabudowy zagrodowej / tereny o wiodącej funkcji usługowej, w tym usług o charakterze publicznym.

 

cena sprzedaży lokalu mieszkalnego pom. przynależnych i udziału do działki gruntu, przed udzieleniem bonifikaty

 

wynosi 33.999,00zł

cena po zastosowaniu 90% bonifikaty z uwzględnieniem kosztów

 

wynosi 6.087,69zł

i płatana jest przed zawarciem umowy notarialnej

 

sprzedaż następuje na rzecz najemcy

sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 ze zm.).

- w dziale III księgi wieczystej KW PO1O/00023374/2 wpisane są następujące ograniczone prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością:

 

1. służebność przechodu przez korytarz budynku mieszkalnego celem wejścia do mieszkania i na strych, na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości objętej KW / 00037310 /,

 

2. nieodpłatna służebność przechodu przez działkę 289/7 (obecna część aktualnej działki nr 606), na rzecz każdorazowego właściciela działki numer 289/5, w pasie o szerokości 1,5 m - wzdłuż granicy działek numer: 289/7 i 289/8 - na odcinku o długości 6,4m stanowiącym przedłużenie linii rozgraniczającej działek 289/5 i 289/6, do punktu granicznego z działką numer 291.

3.

ul. II Armii Wojska Polskiego 3

m. Rogoźno

/ obręb ROGOŹNO

 

 

1428/1 o pow.563m2

KW PO1O/00025029/3

 

lokal mieszkalny nr 4, o pow. użytkowej 43,86m2,położony na parterze, z przynależnym pomieszczeniem o pow. 9,31m2,udział do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku iurządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 5317/30008 oraz udział do działki nr 1428/1 o pow.536m2 wynoszący 5317/30008.

 

- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno - Uchwała Nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. obowiązywał do dnia 31.12.2003 r.

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej.

- działka objęta jest decyzją Burmistrza Rogoźna nr GPiM.7331-8-16/06 z dn. 11.01.2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegająca na przebudowie sieci cieplnej, napowietrznej na preizolowaną na odcinku od komory K-1 do odgałęzienia do Szkoły Podstawowej nr 3,

 

cena sprzedaży lokalu mieszkalnego pom. przynależnego i udziału do działki gruntu, przed udzieleniem bonifikaty

 

wynosi 65.245,00zł

cena po zastosowaniu 60% bonifikaty z uwzględnieniem kosztów

 

wynosi 23.994,14zł

i płatana jest przed zawarciem umowy notarialnej

 

sprzedaż następuje na rzecz najemcy

sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 ze zm.).

 

- w dziale III księgi wieczystej KW PO1O/00025029/3 wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu, które nie dotyczą zbywanego udziału w działce nr 1428/1,

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 10 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 ww. ustawy upływa z dniem 21 stycznia 2016 r.

 

            Rogoźno, dnia 10 grudnia 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf