Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźno, dnia: 15.12.2015 r. (GPiM.6733.13.2015.BR)

Data : 15.12.2015 r.

Nasz znak: GPiM.6733.13.2015.BR

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 23.10.2015 r. - data wpływu do Urzędu 23.10.2015 r. złożony przez Pana Pawła Zalewskiego reprezentującego Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

 

Burmistrz Rogoźna wydał decyzję z dnia 14.12.2015 r. znak GPiM.6733.13.2015.BR

 

o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział w Poznaniu

ul. Grobla 15

61 – 859 Poznań

 

polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE dn 125 mm z przyłączami PE dn 40mm na terenie działek o nr ewid. 195/3 i 196/3, obręb Studzieniec oraz części działki o nr ewid. 2101/1, obręb Rogoźno.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul.Nowa 2, I piętro, pokój nr 19 w godzinach urzędowania. Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za  pośrednictwem Burmistrza Rogoźna, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

drukuj pobierz pdf