Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XX/178/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wskazania kandydata Gminy do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Obornikach

UCHWAŁA Nr XX/ 178 /2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2015r.

 

w sprawie wskazania kandydata Gminy do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Obornikach

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) Rada Miejska uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Wskazuje się Pana Łukasza Zaranka – radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie jako kandydata Gminy do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Obornikach.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3. Traci moc uchwała z dnia 30 grudnia 2014r. nr IV/27/2014 w Rogoźnie w sprawie wskazania kandydata do  Powiatowej Społecznej Radzie do spraw Osób Niepełnosprawnych w Obornikach.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf