Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XX/190/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu

Uchwała nr XX/190/2015

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 16 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 ust 2 pkt 1 lit b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się z dniem 1 marca 2016 roku samorządowy zakład budżetowy o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie z siedzibą przy ulicy Kościuszki 41, 64-610 Rogoźno, zwany dalej „CIS”.

2) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Przekazuje się CIS pomieszczenia w budynkach zlokalizowanych na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1508/2 położonej w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 41:

- przyziemie budynku głównego szkoły – o powierzchni użytkowej 305,31m2

- zespół garaży (5 pomieszczeń) o łącznej powierzchni użytkowej - 164,10m2

- pawilon z płyty warstwowej o powierzchni zabudowy ok. 95m2.”

3) w załączniku nr 1 do Uchwały § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Siedzibą CIS jest miejscowość Rogoźno, ul. Kościuszki 41.”

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf