Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.25.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 20 stycznia 2016 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art.3051, 3053, 3054 i art.285 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.121 z późn. zm.),w związku z § 3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866 z późn. zm.),

Zarządzam, co następuje:

§1.

Ustanawiam nieodpłatną służebność przesyłu, na czas nieokreślony, na rzecz „AQUABELLIS” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Lipowej 55, 64-610 Rogoźno obciążającą działki oznaczone ewidencyjnie nr: 438/6 o pow.48m2, 438/7 o pow.48m2, 438/8 o pow.48m2 i 438/12 o pow.212m2 położone w Rogoźnie przy ul. Różanej (obręb geodezyjny ROGOŹNO), zapisane w księdze wieczystej KW PO1O/00024671/1 w przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej ks 200, uwidocznionej na załączonej do niniejszego zarządzenia mapie, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do części ww. gminnych działek odpowiednich służb Aquabellis Sp. z o.o. w celu umożliwienia prowadzenia prac budowlano – montażowych, eksploatacyjnych, remontów, modernizacji, napraw awaryjnych i konserwacyjnych w przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z prawem wstępu na przedmiotowe działki objęte przedmiotową służebnością odpowiednich służb spółki Aquabellis na okoliczność wykonywania niezbędnych napraw i konserwacji.

§2.

Nieodpłatną służebność przesyłu ustanawiam do części działek nr: 438/6, 438/7, 438/8 i 438/12 w pasie o szerokości 4 m mierzonych od osi sieci kanalizacji sanitarnej po 2 m z każdej ze stron osi.

§3.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ustanawiającej nieodpłatną służebność przesyłu ponosi Gmina Rogoźno.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenie nr 25 z dn. 20.01.2016 r.pdf

 

 

drukuj pobierz pdf